Senarai Kos Pecah Geran Tanah Malaysia

Adakah anda familiar dengan istilah “kos pecah geran tanah”? Jika anda pemilik harta tanah atau merancang untuk melabur dalam hartanah di Malaysia, memahami konsep ini adalah penting.

Pemecahan geran tanah merupakan proses yang signifikan yang mempunyai implikasi undang-undang dan pertimbangan kewangan.

Dalam artikel ini, kami akan mengupas secara terperinci tentang kos pecah geran tanah, tujuannya, prosedur, dan impaknya terhadap pemilikan harta tanah dan pembangunan di Malaysia.

Apakah Kos Pecah Geran Tanah?

Untuk memahami konsep kos pecah geran tanah, mari kita kaji secara terperinci. “Kos” merujuk kepada “kos” dalam Bahasa Inggeris, manakala “pecah geran tanah” bermaksud “pemecahan geran tanah”.

Dalam kata lain, kos pecah geran tanah merujuk kepada kos yang dikenakan apabila memecahkan geran tanah kepada beberapa lot atau petak.

Proses ini biasanya berlaku apabila pemilik tanah ingin menjual atau membangunkan bahagian-bahagian tertentu tanah mereka secara berasingan.

Baca Pula : 10 Deco Rumah Kos Rendah 2 Tingkat Minimalis


Mengapa Kos Pecah Geran Tanah Penting?

1. Kepentingan untuk Pembangunan Hartanah

Proses kos pecah geran tanah memainkan peranan penting dalam pembangunan hartanah.

Dengan memecah geran tanah, pemilik hartanah dapat memaksimumkan potensi tanah mereka.

Daripada menjual seluruh petak, mereka mempunyai pilihan untuk menjual lot yang lebih kecil, yang mungkin menarik pembeli yang mempunyai keperluan dan bajet yang berbeza.

Selain itu, pemecahan geran tanah membolehkan pembangunan yang berorientasikan khusus, seperti pembinaan unit perumahan, ruang komersial, atau pembangunan campuran.

2. Pertimbangan Kewangan

Dari segi kewangan, kos pecah geran tanah mempunyai implikasi tersendiri. Dengan memecah geran tanah, pemilik hartanah mempunyai peluang untuk menghasilkan pendapatan tambahan melalui penjualan lot individu.

Selain itu, menjual petak yang lebih kecil mungkin menarik pasaran yang lebih luas, yang berpotensi meningkatkan permintaan dan penentuan harga yang lebih baik.

Walau bagaimanapun, perlu diingat bahawa proses ini melibatkan kos seperti yuran guaman, kos pentadbiran, dan kos survei tanah, yang akan kita kaji secara terperinci dalam artikel ini.

Baca Pula : [Terkini] 5 Plan Rumah 2 Bilik Kos Rendah Paling di Syorkan


Proses Kos Pecah Geran Tanah

Pemecahan geran tanah melalui kos pecah geran tanah melibatkan beberapa langkah dan keperluan. Mari kita lihat proses ini dengan lebih terperinci:

1. Melibatkan Perkhidmatan Professional

Langkah awal adalah melibatkan perkhidmatan profesional seperti juruukur tanah, peguam, dan pentadbir tanah.

Pakar-pakar ini memainkan peranan penting dalam memudahkan proses ini dan memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang.

2. Melakukan Survei Tanah

Untuk menentukan sempadan petak yang diingini dengan tepat, survei tanah perlu dijalankan.

Langkah ini melibatkan juruukur tanah untuk fizikal menandakan sempadan setiap lot dan menyediakan pelan survei, yang akan dikemukakan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk kelulusan.

3. Menyediakan Pelan Pemecahan Tanah

Seterusnya, pemilik hartanah atau profesional yang dilantik akan menyediakan pelan pemecahan tanah, yang menunjukkan susunan dan dimensi setiap lot yang dicadangkan.

Pelan ini harus mematuhi garis panduan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa tanah yang berkaitan.

4. Mendapatkan Kelulusan dari Pihak Berkuasa

Pelan pemecahan tanah, bersama dengan dokumen-dokumen yang diperlukan lain, perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa yang berkenaan untuk kelulusan.

Pihak berkuasa ini mungkin termasuk Pejabat Tanah, Pihak Berkuasa Tempatan, atau badan-badan yang berkaitan, bergantung kepada bidang kuasa yang berkenaan.

Proses kelulusan memastikan pemecahan yang dicadangkan mematuhi peraturan zon, pertimbangan alam sekitar, dan keperluan undang-undang lain.

5. Membayar Yuran dan Kos

Setelah mendapat kelulusan, pemilik hartanah dikehendaki membayar pelbagai yuran dan kos yang berkaitan dengan kos pecah geran tanah.

Ini mungkin termasuk yuran permohonan, yuran premium tanah, yuran survei tanah, duti setem, dan kos guaman.

Penting untuk mendapatkan pandangan profesional bagi memahami kos yang terlibat dalam proses ini dengan tepat.

Dan berikut adalah tabel perkiraan biaya untuk membayar jasa pecah geran tanah atau kos tambah nama dalam geran tanah:

No.Jenis BiayaPerkiraan Harga
1.Biaya Pecah GeranRM 500 – RM 1,000
2.Biaya PendaftaranRM 200 – RM 500
3.Cukai Pindah MilikRM 100 – RM 200
4.Biaya GuamanRM 1,000 – RM 2,000
5.Biaya Surat MenyuratRM 100 – RM 300
6.Biaya SaksiRM 50 – RM 100
7.Biaya StempelBerdasarkan Nilai
8.Biaya Pejabat TanahRM 50 – RM 200
9.Biaya Penilaian HartaRM 500 – RM 1,000

NOTA: Perlu diingat bahwa harga-harga di atas hanya perkiraan dan dapat bervariasi tergantung pada lokasi, kompleksitas kasus, dan biaya tambahan lainnya. Selalu pastikan untuk menghubungi pejabat tanah setempat atau pihak berwenang terkait untuk mendapatkan perkiraan biaya yang lebih akurat sesuai dengan situasi Anda.

6. Penerbitan Geran Tanah Individu

Setelah semua yuran dibayar, pihak berkuasa yang berkaitan akan menerbitkan geran tanah individu bagi setiap lot yang dipisahkan.

Geran-geran ini berfungsi sebagai bukti undang-undang pemilikan dan membolehkan pemilik hartanah untuk memindahmilik atau membangunkan lot yang berkenaan.

Baca Pula : [Terkini] 5 Plan Rumah 4 Bilik Kos Rendah Paling Best


Soalan Lazim (FAQ)

 1. Apakah faktor-faktor utama yang perlu dipertimbangkan sebelum memulakan proses kos pecah geran tanah?
  • Sebelum memulakan proses kos pecah geran tanah, adalah penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti permintaan pasaran, kelayakan pembangunan, pulangan pelaburan yang berpotensi, dan bantuan perkhidmatan profesional.
 2. Adakah terdapat sebarang sekatan dalam memecahkan geran tanah?
  • Ya, terdapat sekatan tertentu yang dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan dan peraturan zon. Adalah penting untuk berunding dengan profesional dan mengkaji garis panduan yang berkaitan sebelum memulakan proses ini.
 3. Adakah kos pecah geran tanah boleh dibatalkan setelah selesai?
  • Secara amnya, setelah proses ini selesai dan geran tanah individu diterbitkan, membatalkan pemecahan ini adalah rumit dan mungkin memerlukan prosedur undang-undang. Adalah disyorkan untuk merancang dan mempertimbangkan implikasi jangka panjang dengan teliti sebelum memulakan proses ini.
 4. Apakah cabaran yang mungkin dihadapi dalam proses kos pecah geran tanah?
  • Cabaran mungkin termasuk mendapatkan kelulusan daripada pihak berkuasa yang berkaitan, memastikan pematuhan terhadap keperluan undang-undang, mengurus kos dan yuran, dan menangani kemungkinan konflik dengan pemilik tanah jiran.
 5. Adakah kos pecah geran tanah berlaku kepada semua jenis geran tanah?
  • Kebolehgunaan kos pecah geran tanah mungkin berbeza bergantung kepada jenis geran tanah dan peraturan yang berkaitan. Adalah penting untuk berunding dengan profesional yang memahami undang-undang dan peraturan tempatan.
 6. Bolehkah pemilik hartanah menjual lot individu sebelum proses kos pecah geran tanah selesai?
  • Secara amnya, tidak disyorkan untuk menjual lot individu sebelum menyelesaikan proses kos pecah geran tanah dan mendapatkan geran tanah yang berkenaan. Melakukan demikian mungkin mencipta rumitnya isu-isu undang-undang dan pemindahan harta tanah.

Memahami kos pecah geran tanah adalah penting bagi pemilik hartanah dan pelabur di Malaysia.

Proses pemecahan geran tanah menjadi petak-petak yang lebih kecil menawarkan peluang untuk pembangunan hartanah, peningkatan daya pasaran, dan potensi keuntungan kewangan.

Namun, menavigasi proses ini memerlukan perancangan yang teliti, pematuhan terhadap keperluan undang-undang, dan melibatkan perkhidmatan profesional.

Dengan memahami proses kos pecah geran tanah, anda dapat membuat keputusan yang berinformasi dan membuka potensi penuh pelaburan hartanah anda.

Originally posted 2023-05-31 05:30:00.

Leave a Comment